WIEŻA DOMU PRZYRODNIKÓW

Kreatorem budowli, w której znajduje się ponad 38 metrowa wieża widokowa, jest niderlandzki architekt Antoni van Obberghen. budynek powstał u schyłku XVI w. Renesansową wieżę, będącą zakończeniem masywnego wykuszu budynku można podziwiać od strony Motławy i ulicy Mydlarskiej. Dawnym właścicielom (kupcom gdańskim) służyła do obserwowania ruchu statków w porcie. W roku 1845 budynek przejęło Towarzystwo Przyrodnicze, co skutkowało urządzeniem na szczycie wieży obserwatorium astronomicznego. Budynek odbudowany ze zniszczeń wojennych w latach 1956 - 1961 stał się siedzibą Muzeum Archeologicznego. by dotrzeć do punktu widokowego trzeba pokonać 148 schodów. W nagrodę zobaczymy słynne gdańskie zabytki oraz zachwycającą perspektywę.

WIEŻA RATUSZA GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU

Wieża Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku jest jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów widokowych miasta. Rozciąga się z niej wspaniały widok na Drogę Królewską i Główne Miasto, a przy dobrej pogodzie i na tereny przyległe. wieża powstawała razem z budynkiem Ratusza. Już pierwszy murowany budynek z XIV w. posiadał niską wieżę, która podwyższana od 1454 r. swoją ostateczną wysokość osiągnęła w 1561 r. Wtedy to nowy hełm zwieńczono posągiem króla Zygmunta Augusta, a na wieży osadzono nowy zegar i pierwszy carillon. Po II wojnie światowej poważnie uszkodzona wieża została odbudowana. Nowy 37 dzwonowy carillon zabrzmiał z tego miejsca po raz pierwszy w 2000 roku. Jej aktualna wysokość to 82 m (część murowana - 49 m, hełm - 33 m). Do pokonania mamy 191 stopni.

WIEŻA BAZYLIKI MARIACKIEJ

Wieża Bazyliki Mariackiej w Gdańsku składa się z czterech monumentalnych kondygnacji oddzielonych kamiennymi gzymsami. Wzniesiono ją w dwóch etapach. W okresie panowania Zakonu Krzyżackiego w latach 1343-61 zbu-dowano sześcioprzęsłową bazylikę z dwukondygnacyjną wieżą. Pozostałością tej budowli są dwie dolne kondygnacje wieży i przy-ległe do niej kaplice. W następnych latach 1454-66, po inkorporacji Prus do Polski w okresie rządów Kaziemierza IV Jagiellończyka, wzniesiono dwie kolejne kondygnacje zwięczając je dachem siodłowym. W roku 1843, z okazji rocznicy 500-lecia rozpoczęcia budowy kościoła, ponad konstrukcją dachu wzniesiono drewniany pomost dla orkiestry, który zapoczątkował trwającą do dzisiaj tradycję od-wiedzania tego miejsca przez turystów. Wysokość wieży do kalenicy wynosi 78 m. Aby zdobyć jej szczyt należy pokonać 409 stopni.

PUNKT WIDOKOWY NA PODDASZU WIEŻY WIĘZIENNEJ W MUZEUM BURSZTYNU

Gdańsk można również podziwiać z trzech okien w dachu Wieży Więziennej skierowanych: na wschód, zachód i północ. Widok z okien Wieży Więziennej jest mało znany. Został udostępniony szerokiej publiczności dopiero w 2012 r. najpiękniejszy jest kierunek wschodni, na Główne Miasto, gdzie, między innymi z bliska i z góry można przyjrzeć się posągom na Złotej Bramie, porównać wieże Kościoła Mariackiego i Ratusza Głównego Miasta oraz zobaczyć najcenniejsze zabytki Gdańska. Punkt widokowy znajdu-je się na wysokości ok. 30 m, natomiast wysokość całkowita Wieży z sygnaturką sięga 50 m. z dziedzińca na poddasze prowadzą zabytkowe schody, dokładnie 144 stopnie. Günter Grass opisał nieistniejący już widok z Wieży Więziennej przedwojennego Gdańsku w ,,Blaszanym bebenKU”, najsłynniejszej gdańskiej powieści, w rozdziale: ,,Dalekosiężny śpiew z Wieży Więziennej”.

PUNKT WIDOKOWY W MUZEUM ZEGARÓW WIEŻOWYCh

Punkt widokowy znajdujący się w Muzeum Zegarów Wieżowych został otwarty w 2003 roku. mieści się on na hełmie wieży Kościoła św. Katarzyny w Gdańsku. Wysokość całej wieży wynosi 78,5 m, natomiast wysokość punktu widokowego 50 m. Aby się na nim znaleźć należy pokonać 285 schodów. Panorama miasta, widziana z tej samej wieży, z której ponad 300 lat temu prowadził swoje obserwacje gdański astronom Jan Heweliusz jest niezwykła. Gdańsk ukazuje tu swe nowe, inne oblicze - pełne uroku i zaskakujących perspektyw. Spomiędzy narożnych wieżyczek hełmu rozpościera się rozległy widok miasta i okolic: Zatoki gdańskiej, a przy dobrej widoczności można ujrzeć klif redłowski, Półwysep Helski, Mierzeję Wiślaną i Żuławy. Jest to wielka atrakcja nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców Gdańska. Dodatkowo zobaczyć można antenę pierwszego na świecie Zegara Pulsarowego umieszczoną pomiędzy dachami kościoła.

PUNKT WIDOKOWY W CENTRUM HEWELIANUM

Punkt widokowy w Centrum Hewelianum znajduje się na szczycie Góry Gradowej, morenowego wzgórza usytuowanego w pobliżu Głównego miasta. Rozpościera się stąd przepiękna panorama Gdańska. Pierwsze fortyfikacje powstawały w XVII wieku i od tego czasu teren ten stał się strategicznym miejscem obronnym dla Gdańska. przetaczały się przez niego wszystkie większe oblężenia miasta, począwszy od 1734 roku. Obecnie dominują zabytki pruskiej architektury militarnej. Zabytkowe budynki stanowią zachętę do poznawania świata i praw nim rządzących. Atrakcyjne wystawy interaktywne pozwalają jeszcze lepiej zrozumieć matematykę, fizy- kę, chemię, biologię i historię, a przy tym są doskonałą okazją do świetnej, rodzinnej zabawy. Z Górą Gradową związanych jest wiele ciekawostek, np. taka, że stała tu zagłuszarka radia wolna europa. ze szczytu o wysokości niemal 50 m n.p.m.widoczna jest panorama całego Głównego Miasta z najbardziej charakterystycznymi dla Gdańska zabytkami i obiektami. Na wzgórzu znajduje się również wzniesiony w 2000 r. Krzyż Milenijny.

LATARNIA MORSKA GDAŃSK NOWY PORT I KULA CZASU

Jedna z najpiękniejszych latarń morskich północnej Europy, zbudowana w 1894 roku (przy dzisiejszej bazie promowej na Sztok-holm). 1 września 1939 roku strzałami z jej okna w kierunku Westerplatte Niemcy rozpoczęły II wojnę światową – wojnę, która pochłonęła 55 milionów ofiar. Na szczycie latarni jedyna na świecie ażurowa Kula Czasu spada o godzinach 12:00:00, 14:00:00, 16:00:00 i 18:00:00 z dokładnością 1 sekundy błędu na 200 tysięcy lat! Wysokość latarni: 36 metrów; 114 schodów. Z jej tarasu zachwycający widok na Westerplatte, Zakręt Pięciu Gwizdków, Twierdzę Wisłoujście, Sopot, Gdynię i Hel. Wielki podróżnik A. von Humboldt powiedział: „są trzy najpiękniejsze wybrzeża w Europie: Złoty Róg, Zatoka Triesteńska i Zatoka Gdańska”. Odwiedzenie Latarni Nowy Port to korona Korony!

TWIERDZA WISŁOUJŚCIE

Wieża jest najstarszą budowlą zespołu fortyfikacyjnego Twierdzy Wisłoujście. Zbudowaną w 1482 roku cylindryczną, murowaną wieżę poprzedzały analogiczne konstrukcje drewniane. Wieża spełniała funkcję latarni morskiej oraz strażnicy. Wraz z rozwojem artylerii budowla utraciła rolę militarną. jako latarnia morska funkcjonowała do 1758 roku, kiedy te zadania przejęła bliza w Nowym Porcie. Działania wojenne, warunki atmosferyczne oraz morskie miały znaczący wpływ na wygląd oraz stan zachowania budowli. Na przestrzeni wieków kilkukrotnie zmieniało się zwieńczenie Wieży. W źródłach historycznych pojawia się zwieńczenie krenelażem, hełmem renesansowym, barokowym oraz stożkowym. Zmienna jest również wysokość budowli – od 20 do 32 metrów. Obecnie Wieża mierzy 23 metry, a na szczyt, gdzie usytuowany jest punkt widokowy, prowadzi 120 schodów.